Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

6424 0f8d 500
Reposted fromidiod idiod viaMartwa13 Martwa13
0719 5f94 500

sixpenceee:

“A house I pass on the way to work has this sculpture in its yard. Its about 8 feet tall.”

(Source)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaMartwa13 Martwa13
loneliestofangels
0101 8d98
Reposted fromzciach zciach viaMartwa13 Martwa13
loneliestofangels
9002 3c96 500
Reposted fromEloshav Eloshav viaMartwa13 Martwa13
loneliestofangels
5249 88fb
Reposted fromzungud zungud viaMartwa13 Martwa13
loneliestofangels
loneliestofangels
0281 730b
loneliestofangels
loneliestofangels
4636 7271
Reposted fromels els viacolorfulvillain colorfulvillain
loneliestofangels

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
loneliestofangels
loneliestofangels
5322 ccac 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
loneliestofangels
1074 a329 500
Reposted fromwooles wooles viajointskurwysyn jointskurwysyn
loneliestofangels
1645 a0e8 500
loneliestofangels
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
loneliestofangels
Reposted fromFlau Flau viaszalony-virus szalony-virus
loneliestofangels
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viaszalony-virus szalony-virus
loneliestofangels
loneliestofangels
2895 d1ee
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl